Wat maak hierdie skool BETER?

Ons fokus op WERKSKEPPING!!!!!

Dis HIER waar jy jou DROOM MAAK WERK!!!

HTS Tom Naudé, Potgieterlaan 226,
Superbia, 0759 Tel: 015 298 8710