Mobirise

RIDDERS VAN DIE KASTEEL.

 Eerbaarheid, dapperheid, eerlikheid en persoonlike selfstandigheid. Hierdie is die boustene wat die mensdom gebruik om te volhard. Hierdie is die handelsmerke van die “Ridders van die Kasteel”

By die Hoër Tegniese Skool Tom Naudé word daar op alle aspekte gefokus om ‘n leeromgewing te skep waar leerders verryk word. Leerders word op ‘n daaglikse basis blootgestel aan: Teoretiese akademiese opleiding, praktiese blootstelling aan tegnologie, gevorderde ontwerpprogramme en persoonlike groei.

Piet Holtzhausen (Skool Hoof & Oud-Tommie)

DEEL! / SHARE!

Visie & Missie

VISIE & MISSIE
VISION & MISSION

Om ons kinders in totaliteit op te voed en te begelei tot gebalanseerde volwassenes, wat as diensbare lede van ons samelewing en as goed aangepaste burgers.

Doelwitte

DOELWITTE
GOALS

HTS Tom Naudé bied geleenthede om as individu te groei en unieke potensiaal te bereik deur die uitvoering van realistiese self-geformuleerde doelwitte.

Reputasie

REPUTASIE
REPUTATION

HTS Tom Naudé word vandag erken as die leier van Tegniese Hoërskole in Limpopo. Hierdie reputasie is gebou op prestasies van die verlede. 

Geskiedenis

GESKIEDENIS
HISTORY

HTS Tom Naudé het sedert die beginjaar in 1950 met rasse skrede vooruitgegaan en is vandag ‘n krag in die onderwys in Limpopo waarmee rekening gehou moet word.

VOLG ONS / FOLLOW US

ADRES / ADDRESS
226 Potgieter Laan
Eduanpark
Polokwane,
Limpopo, S.A
GPS  -  23°53'03.0"S 29°27'32.5"E

KONTAK / CONTACT
Email: navrae@tomnaude.co.za
Phone: +27 (0)15 298 8710/1/2
Fax: +27 (0)15 298 8710/1/2

Thanks for filling out form!