SKOOLFOOIE

2018

METODE VAN BETALING
BEDRAG
Eenmalig voor 1 Maart 2018
R20 350.00
Oor 11 maande vanaf 31 Januarie tot 30 November
R 1 850.00

INTERNETBETALING :

Indien skoolgeld d.m.v. internetbetaling gedoen word, moet die kind se toelatingsnommer as verwysingsnommer gebruik word. Bankbesonderhede is as volg:

HTS TOM NAUDé

FNB

REKENINGNOMMER: 624 001 069 37

TAKKODE : 26 02 26

VERWYSING : Kind se toelatingsnommer

Faks of e-pos die bewys van betaling na 086 500 3880 of regsfin@ttomnaude.co.za

HTS Tom Naudé, Potgieterlaan 226,
Superbia, 0759 Tel: 015 298 8710