Web Site Generator

'n VENNOOTSKAP 

Ons beskik slegs oor die beste Leerkragte wat Suid Afrika het om te offer.
Die Vennootskapbeginsel verseker dat die belegging wat ons Leerkragte in hul leerders belê, uit betaal met rente deur middel van onderskeidings en beurse tot tersiere studies.

Lees meer aangaande Vakkeuses by HTS Tom Naudé hieronder.

SHARE THIS PAGE!

Vakkeuse

gr.8
subjects
  •  EBW/EMS
SKEPPENDE KUNSTE/ CREATIVE ART

LEWENSORIENTERING/LIFE ORIENTATION

SOSIALE WETENSKAPPE/SOCIAL SCIENCE

NATUURWETENSKAPPE/ NATURAL SCIENCES

TEGNIESE TEORIE & PRAKTYK / TECHNICAL THEORY & PRACTICAL2)
IGO/EGD

AFRIKAANS HT/ AFRIKAANS HL

ENGELS EAT/ENGLISH FAL

ENGELS HT/ENGLISH HL

AFRIKAANS EAT/ AFRIKAANS FAL

WISKUNDE/MATHEMATICS

Vakkeuse

gr9
subjects
  •  EBW/EMS
SKEPPENDE KUNSTE/ CREATIVE ART

LEWENSORIENTERING/LIFE ORIENTATION

SOSIALE WETENSKAPPE/SOCIAL SCIENCE

NATUURWETENSKAPPE/ NATURAL SCIENCES

ELEKTRIES/ELECTRICAL

MEGANIES/MECHANICAL

SIVIEL/CIVIL

IGO/EGD

AFRIKAANS HT/ AFRIKAANS HL

ENGELS EAT/ENGLISH FAL

ENGELS HT/ENGLISH HL

AFRIKAANS EAT/ AFRIKAANS FAL

WISKUNDE/MATHEMATICS

Vakkeuse

gr.10
subjects
  •  AFRIKAANS HT /AFRIKAANS 
AFRIKAANS EAT/ AFRIKAANS FAL
ENGELS HT/ ENGLISH HL

ENGELS EAT/ENGLISH FAL

WISKUNDE / MATHEMATICS

TEGNIESE WISKUNDE/ TECHNICAL MATHEMATICS

FISIESE WETENSKAPPE/ PHISICAL SCIENCES

TEGNIESE WETENSKAPPE/ TECHNICAL SCIENCES

LEWENSORIENTERING/ LIFE ORIENTATION

IGO / EGD
SIVIEL/CIVIL

BOUKONSTRUKSIE/ BUILDING CONSTRUCTION

SIVIELE DIENSTE/ CIVIL SERVICES

HOUTWERK / WOOD WORKING

ELEKTRIES/ ELECTRICAL

KRAGSISTEME/ POWER SYSTEMS
ELEKTRONIES / ELECTRONICS

DIGITALE SISTEME/ DIGITAL

MEGANIES/ MECHANICAL

MOTORWERKTUIGKUNDE/ MOTORMECHANICS

PAS EN MASJINERING/ FITTI

SWEIS EN METAALBEWERKING/ WELDING AND METAL WORKS

Vakkeuse

gr11
subjects
  •  AFRIKAANS HT/AFRIKAANS HL
AFRIKAANS EAT/AFRIKAANS FAL

ENGELS HT / ENGLISH HL
ENGELS EAT/ENGLISH FAL

SEPEDI HT/SEPEDI HL

WISKUNDE/MATHEMATICS

WISKUNDE GELETTERHEID/ MATHEMATICAL LITERATURE

FISIESE WETENSKAPPE/PHISICAL SCIENCES

LEWENSORIENTERING/LIFE ORIENTATION

IGO/EGD

SIVIEL/CIVIL

ELEKTRIES/ELECTRICAL

MEGANIES/MECHANICAL

Vakkeuse

gr12
subjects
  •  AFRIKAANS HT/AFRIKAANS HL
AFRIKAANS EAT/AFRIKAANS FAL

ENGELS HT / ENGLISH HL

ENGELS EAT/ENGLISH FAL

SEPEDI HT/SEPEDI HL

WISKUNDE/MATHEMATICS

WISKUNDE GELETTERHEID/MATHEMATICAL LITERATURE

FISIESE WETENSKAPPE/PHISICAL SCIENCES

LEWENSORIENTERING/LIFE ORIENTATION

IGO/EGD

SIVIEL/CIVIL

ELEKTRIES/ELECTRICAL

MEGANIES/MECHANICAL

SCHOOL COMMUNICATOR

Daaglikse inligting met betrekking tot Huiswerk, Roosters, Aankondigings, ens. word op School Communicators gelaai.
Information regarding Homework, Time-tables, Announcements, etc. are daily posted to School Communicator

ADRES / ADDRESS
226 Potgieter Laan
Eduanpark
Polokwane,
Limpopo, S.A
GPS  -  23°53'03.0"S 29°27'32.5"E

KONTAK / CONTACT
Email: navrae@tomnaude.co.za
Phone: +27 (0)15 298 8710/1/2
Fax: +27 (0)15 298 8710/1/2

Inligting gestuur! / Info sent!