mobirise.com

BEROEPSGELEENTHEDE 

Daar is n nypende tekort aan Tegnikuste, tegnoloë en Ambagslui in Suid Afrika.

Ons nuwe Tegniese Kirrikulum bied n geleenthied aan toekomstige Ingenieurs, Artitekte, Bourekenaars, Bou- en bestek opnemens om toelating tot Universiteite te verkry.

Lees meer aangaande Tegniese opleiding hieronder

SHARE THIS PAGE!

HOOF TEGNIESE VAKKE

Siviel

SIVIEL / CIVIL

 Civil Technology focuses on concept and principles in the built environment and on the technological process. It embraces to enhance the quality of life of life of the individual and society and to ensure the sustainable use of the natural environment. The subject focuses on three main areas, namely:
Civil services
Construction; and
Woodworking

Nuwe vakke onder Siviele Tegnologie in 2016 is die volgende :

Boukonstruksie – Hier word gefokus op messelwerk en konstruksie in die boubedryf.

Siviele dienste - Hier word gefokus op warm- en kouewater voorsiening en verwydering van riool en reënwater vir alle geboue en persele.

Houtbewerking – Hier word gefokus op dakkappe, vensters, deure en enige deel van geboue wat met hout te doen het, soos kabinette ens.

Maganies

MEGANIES / MECHANICAL

  Meganiese Tegnologie fokus op konsepte en beginsels in die meganiese (motor, mynbou, skeepsvaart, spoor, krag, opwekking, ens.) omgewing en op die tegnologiese prosesse.

Dit behels praktiese vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels. Die vak se mikpunt is die skep en verbetering van ‘n omgewing sodat die kwaliteit lewe van die individu en samelewing verhef word, asook die versekering van die volhoubaarheid van natuurlike hulpbronne.

 Vandag se Meganiese Tegnologie wat die graad 10 leerders by HTS Tom Naudé neem is die tegnologie van die wêreld se toekoms.

By Meganiese Tegnologie het die leerder ʼn Vryheid van ʼn keuse van drie gespesifiseerde rigtings. Naamlik Pas & Draai, Sweis & Metaalwerk en Waterwerktuigkunde.

Elektries

ELEKTRIES / ELECTRICAL

 Elektriese Tegnologie fokus op die insig en toepassing van elektriese en elektroniese beginsels. Die vak fokus op drie hoofspesialis areas by name:
Elektries - Elektronika - Digitale Stelsels.

Elektriese Tegnologie as geheel beoog om die leerder toe te rus met ‘n stewige grondslag in elektroniese en elektriese beginsels wat teorie in praktiese vaardighede teen die einde van graad 12 verwoord.

Nuwe vakke wat onder die Department Elektriese Tegnologie met ingang van die 2016 Akademiese jaar toegevoeg is, is :

Kragsisteme - Die fokus word geplaas op elektrisiëns werk;

Elektronika - Daar word op industriële fabrieke gefokus; en

Digitaal - Fokus word geplaas op programmering van produserende fabrieke, bv Toyota motors

IGO

I.G.O  /  E.G.D

 Engineering Graphics and Design integrates the cognitive and manipulative skills that are used to design and communicate graphically. The subject combinations lines and symbols to render services and design processes and systems that contribute to economic growth and enhanced quality of life.

Engineering Graphics and Design contributes to learners’ technological literacy giving them opportunities to:

Appreciate the interaction between people’s values, attitudes, society, environment, human rights and technology;
Apply the design process to solve civil, electrical and mechanical problems analytically and graphically;
Understand the concepts and knowledge used in Engineering Graphics and Design.

SCHOOL COMMUNICATOR

Daaglikse inligting met betrekking tot Huiswerk, Roosters, Aankondigings, ens. word op School Communicators gelaai.
Information regarding Homework, Time-tables, Announcements, etc. are daily posted to School Communicator

GESPISIALISEERDE OPLEIDING

MANMAN PRODUK OPLEIDING
MAN PRODUCT TRAINING

Die MAN program dek al die aspekte van MAN Trokke se reëls oor ‘n tydperk van drie jaar.
Leerlinge betree die MAN program in Gr.10. Hulle opleiding dek die volgende gebiede:
Voor-en-agterasse,  Aandryfstelsel, Remme.

Gr.11 leerlinge vorder tot opleidingsvlakke waar die volgende areas gedek word:
Lug-en-kompressiesisteme, Basiese enjinopleiding,  Basiese bedrading-en-elektronika-opleiding.

In die finale Gr.12 jaar word die bogenoemde areas herhaal met gevorderde opleiding in:
Elektronika, Bedrading/

Addisionele leerareas word deurentyd deur MAN opleidingsakademie opgegradeer om die nuutste ontwikkeling in die industrie te komplimenteer. Leerlinge word maksimaal aan die MAN opleidingskurrikulum blootgestel om hulle ‘n breer omvang aangaande die MAN reëls te bied.

ToyotaTOYOTA T-TEP

Die TOYOTA TECHNICAL EDUCATION PROGRAMME is reeds vanaf 2003 by ons skool.Die program het alreeds baie geleenthede vir ons leerders gebied en werksgeleenthede geskep. Vanuit die staanspoor het hierdie program met sy nuutste motortegnologie groot belangstelling onder die leerders uitgelok. Al die leerders wat aan die program deelneem, word aan die einde van gr. 12 deur Toyota-agentskappe regoor ons provinsie genader en werksgeleenthede word daardeur geskep. Selfs ander motorhandelaars stel ook van die leerders aan a.g.v. die opleiding. Limpopo Toyota stel meeste van ons leerders aan en staan ons skool ook by met opleiding.

Verskeie kursusse word jaarliks by ons sentrum aangebied om die tegnici regoor ons provinsie van verskeie Toyota agentskappe by te staan en op te lei met die nuutste modelle en tegnologie.

AUTOCAD ONTWERP AKADEMIE
AUTOCAD DESIGN ACADEMY

Auto CAD is ‘n sagteware toepassing vir rekenaar-ondersteunde-tekening (CAD) en ontwerp. Die sagteware ondersteun beide 2D en 3D formate. Die sagteware is ontwikkel by Autodesk Inc. AutoCAD is Autodesk se vlagskipproduk en het in Maart 1986 die mees alomteenwoordige mikro rekenaar ontwerpprogram in die wêreld geword, wat gebruik maak van funksies soos “polylines” en “curve fitting”.

 Studente word blootgestel aan ROT op beginnersvlak en mag kies om aansoek te doen vir gevorderde opleiding in die ROT – sessies.

Voor die bekendstelling van AutoCAD ander CAD / ROT programme op hoofraam rekenaars of mikrorekenaars geloop, met elke CAD / ROT operateur werksaam by ‘n grafiese terminaal of werkstasie.

ADRES / ADDRESS
226 Potgieter Laan
Eduanpark
Polokwane,
Limpopo, S.A
GPS  -  23°53'03.0"S 29°27'32.5"E

KONTAK / CONTACT
Email: navrae@tomnaude.co.za
Phone: +27 (0)15 298 8710/1/2
Fax: +27 (0)15 298 8710/1/2

Inligting gestuur! / Info sent!