VAKINLIGTING

WAT BEHELS IGO?

WATTER STUDIERIGTINGS KAN EK UIT IGO VOLG?

WAT HET EK NODIG VIR DIE IGO-KLAS?

Die volgende vakke is ‘n voorvereiste saam met IGO:

Sedert 2018 bied HTS Tom Naudé glad nie meer Wiskunde Geletterdheid as vak aan nie, omdat dit nie verdere studie in tegniese rigtings bevorder nie.

LOK (Leerder Ondersteuningsklasse)
Akademiese Ondersteuningsprogram

Leeslaboratorium

LAB-ON-LINE

Deelname, prestasie en uitnemendheid op akademiese gebied is ononderhandelbaar.

Ons personeel is hoogs gekwalifiseerd, toegewyd en dien op verskeie eksamenpanele in ons provinsie.

Ons leessentrum : Lab on Line bied aan alle graad 8 en 9- leerders die geleentheid om hul leesvaardighede ‘n hupstoot te gee.

WANT AS JY KAN LEES KAN JY LEER!!!

SEWE- PUNT- PLAN VIR AKADEMIES UITNEMENDHEID.

Tom Naudé fokus op die volgende vaardighede:

Die volgende denkvaardighede word ontwikkel.

Leerders se kritiese denkvaardighede word ontwikkel om:

HTS Tom Naudé, Potgieterlaan 226,
Superbia, 0759 Tel: 015 298 8710