VAKKEUSES

Hoekom ‘n Tegniese Hoërskool?

Sedert die vroeë 90’s het baie kundigheid ons land verlaat. Daar is tans ‘n nypende tekort aan Technici, Ingenieurs en Ambagsmanne.

Mnr. FP Liddle, ‘n voormalige hoof van Tom Naudé, het in samewerking met die Minister van Onderwys en ‘n taakspan gewerk om Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskappe ‘n vuurtoring te maak in Tegniese skole. Geen ander akademiese Hoërskole mag die vakke aanbied nie.

Dit beteken dus dat dié vakke reeds tel as deel van ‘n kind se vakleerlingskap.

Gr.10 - N1

AFR.

ENG.

WISK..

Teg. WISK..

WET.

Teg. WET.

LO.

IGO.

TEGNOLOGIE

Siviel:

Boukontruksie
Houtbewerking
Siviele Dienste

Elektries

Kragsisteme
Elektronies

Meganies

Motorwerktuigkunde
Pas en Masjinering
Sweis- en Metaalbewerking

Gr.11 - N2

AFR.

ENG.

WISK..

Teg. WISK..

WET.

Teg. WET.

LO.

IGO.

TEGNOLOGIE

Siviel:

Boukontruksie
Houtbewerking
Siviele Dienste

Elektries

Kragsisteme
Elektronies
Digitale Sisteme

Meganies

Motorwerktuigkunde
Pas en Masjinering
Sweis- en Metaalbewerking

Gr.12 - N3

AFR.

ENG.

WISK..

Teg. WISK..

WET.

Teg. WET.

LO.

IGO.

TEGNOLOGIE

Siviel:

Boukontruksie
Houtbewerking
Siviele Dienste

Elektries

Kragsisteme
Elektronies
Digitale Sisteme

Meganies

Motorwerktuigkunde
Pas en Masjinering
Sweis- en Metaalbewerking

Elke liewe kind in Tom Naudé neem Wiskunde of Tegniese Wiskunde en Fisiese Wetenskappe of Tegniese Wetenskappe.

Hierdie vakpakket verseker ‘n wye verskeidenheid beroepsmoontlikhede na matriek.

WANT wie weet al in graad 8 watter beroep jy vir 40 jaar na skool wil volg?

Matrikulante uit Tegniese skole het dus ‘n reuse voorsprong bo hul eweknieë uit gewone akademiese hoërskole.

Reeds in graad 8 en 9 word Tommies blootgestel aan Tegnologie, maar hier verryk ons die sillabus deur leerders bloot te stel aan: Siviele-, Elektriese-, en Meganiese Tegnologie. Teen die tyd wat leerders aan die einde van graad 9 vakkeuses moet doen, kan hulle in oorleg met hul OUERS ‘N INGELIGTE TOEKOMSBESLUIT neem.

HTS Tom Naudé, Potgieterlaan 226,
Superbia, 0759 Tel: 015 298 8710