HTS Tom Naudé THS

SOUTH AFRICA HAS A SHORTAGE OF TECHNICAL SKILLS IN THE LABOUR MARKET

HTS Tom Naudé THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AAN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naudé THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AAN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naudé THS Koor / Choir

#TommieTiere
#TommieTigers

Click the Button to return to Culture Page

Kliek die Kultuur Knoppie om terug te keer na die Kultuur Bladsy