HTS Tom Naude THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naude THS

SOUTH AFRICA HAS A SHORTAGE OF TECHNICAL SKILLS IN THE LABOUR MARKET

HTS Tom Naude THS

SOUTH AFRICA HAS A SHORTAGE OF TECHNICAL SKILLS IN THE LABOUR MARKET

HTS Tom Naude THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naude THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

#TommieTiere
#TommieTigers

HTS Tom Naudè THS Top 10

Hoër Tegniese Skool Tom Naudé is die enigste dubbelmedium skool in Limpopo wat suiwer tegniese vakke aanbied Ons berei JOU voor vir die arbeidsmark!

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

Tom Naudé Technical High School is the only double medium school in Limpopo that offers pure technical subjects. We prepare YOU for the labour market!

SOUTH AFRICA HAS A SHORTAGE OF TECHNICAL SKILLS IN THE LABOUR MARKET

Click the Button to return to Academics Page

Kliek die Akademie Knoppie om terug te keer na die Akademie Bladsy