HTS Tom Naudé THS

SOUTH AFRICA HAS A SHORTAGE OF TECHNICAL SKILLS IN THE LABOUR MARKET

HTS Tom Naudé THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AAN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naudé THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AAN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naudé THS

#TommieTiere
#TommieTigers

Hoër Tegniese Skool Tom Naudé is die enigste dubbelmedium skool in Limpopo wat suiwer tegniese vakke aanbied Ons berei JOU voor vir die arbeidsmark!

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AAN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

Tom Naudé Technical High School is the only double medium school in Limpopo that offers pure technical subjects. We prepare YOU for the labour market!

SOUTH AFRICA HAS A SHORTAGE OF TECHNICAL SKILLS IN THE LABOUR MARKET

Click the Button to return to Culture Page

Kliek die Kultuur Knoppie om terug te keer na die Kultuur Bladsy