I just love paying bills. It makes me feel so responsible.

Said by: No one ever!

Ek hou baie daarvan om rekeninge te betaal. Dit laat my so verantwoordelik voel.

Gesê deur: Niemand, ooit!

Skoolfonds
School fees

R2,200.00 p.m.

Skoolgeld is jaarliks vir 11 maande betaalbaar.

School fees are payable for 11 months annually.

Koshuisfooie
Hostel fees

Koshuis fooie is jaarliks vir 10 maande betaalbaar.

Hostel fees are payable for 10 months annually.

Should you not be able to make payments on time, make arrangements in order to avoid penalties and possible legal action that may affect your Credit Score.

Indien u nie betyds kan betaal nie, moet u reëlings tref om boetes en moontlike regstappe wat u kredietgradering kan beïnvloed, te vermy.

Skoolfonds Betalingsreëlings
School Fees Payment Arrangements

Koshuis Betalingsreëlings
Hostel Payment Arrangements

Skoolfonds Betalingsreëlings
School Fees Payment Arrangements

Koshuis Betalingsreëlings
Hostel Payment Arrangements

Sponsor a Learner

In our current economic crisis, we welcome any contribution towards the education of our future leaders.

Borg 'n Leerder

In ons huidige ekonomiese krisis verwelkom ons enige bydrae tot die opvoeding van ons toekomstige leiers.