HTS Tom Naudé THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AAN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naudé THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AAN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naudé THS

SOUTH AFRICA HAS A SHORTAGE OF TECHNICAL SKILLS IN THE LABOUR MARKET

HTS Tom Naudé THS

SOUTH AFRICA HAS A SHORTAGE OF TECHNICAL SKILLS IN THE LABOUR MARKET

HTS Tom Naudé THS

SUID-AFRIKA HET ‘n TEKORT AAN TEGNIESE VAARDIGHEDE IN DIE ARBEIDSMARK

HTS Tom Naudé THS Onserwysers / Teachers

Ons kinders is GERAT, GEREED en GHOEROES wat ‘n verskil in Suid-Afrika sal maak.
HTS Tom Naudé gee sin aan die lewe, want ons is meer as net nog ‘n hoërskool. Ons kinders leef met dankbaarheid en trots, hulle is waardige ambassadeurs en leef baie na aan hul Skepper.
In die 21ste eeu kan jy nie meer ontken dat Tegnologie die spil is waarom die heelal draai nie ….

Click the Button to return to School Information Page

Kliek die Skool Inligting Knoppie om terug te keer na die Skool Inligting Bladsy