Leerder vakrigtings Learner disciplines

We offer the best balanced curriculum for the modern learner.

Read more about our Subjects by selecting below.

Ons bied die beste gebalanseerde leerplan vir die moderne leerder.

Lees meer oor ons Vakke deur hieronder te kies.

AFR

AFR

EBW

EMS

ENG

ENG

IGO

EGD

LO

LO

SW

SS

TEG

TEC

WET

SC

WISK

MATH

We proudly offer a specialized range of Technical Subjects.

Read more about our Subjects by selecting below.

Ons bied met trots ‘n gespesialiseerde reeks Tegniese Vakke aan.

Read more about our Subjects by selecting below.

Engineering Graphics and Design

Ingenieursgrafika en Ontwerp

Electrical Technology

Elektriese Tegnologie

Civil Technology

Siviele Tegnologie

Mechanical Technology

Meganiese Tegnologie

The important thing is to never stop Questioning

Die belangrikste is om nooit met vrae te stop nie

Ontmoet ons Spanne

Meet our Teams