Staff Bestuur

Skoolhoof | School Principal

Mev. | Mrs. V Kachelhoffer

Daar is niks in die wêreld wat kom by vasberadenheid om jou doel te bereik nie.
Slegs drie dinge bring jou waar jy bedoel was om te wees:

Die vertroue dat God jou in alles sal bystaan, buitengewone volharding en doodgewone vasberadenheid.

There is nothing in the world that comes with determination to achieve your goal.
Only three things bring you where you were meant to be:

The confidence that God will assist you in all things, extraordinary perseverance and simple determination.

Bestuurspan | Management Team

Departementshoofde | Graadvoogde.
Departmental Heads | Grade Guardians

Departementshoofde | Departmental Heads

Mrs | Mev. V. Kachelhoffer

Mrs | Mev. V. Kachelhoffer

Hoof / Principal
Mr. | Mnr. F. Lottering

Mr. | Mnr. F. Lottering

Adjunkhoof / Deputy Principal
Mrs. | Mev. R. Kilian

Mrs. | Mev. R. Kilian

Departementshoof | Departmental Head

Departementshoof Tale / Departmental Head Languages

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Departementshoof | Departmental Head

Departementshoof Wiskunde en Wetenskap / Departmental Head Mathematics and Science

Mr. | Mnr. JC Holtzhausen

Mr. | Mnr. JC Holtzhausen

Departementshoof | Departmental Head

Departementshoof Tegnies en IGO / Departmental Head Technical and EGD

Mrs. | Mev. I. Haasbroek

Mrs. | Mev. I. Haasbroek

Departementshoof | Departmental Head

VLR-Assistente / RCL and EA-Assistants

Mrs | Mev. K. de Jager

Mrs | Mev. K. de Jager

Vakhoof | Subject Head

Vakhoof Sosiale Wetenskappe en Lewensoriëntering / Subject Head Social Sciences and Life Orientation

Mr. | Mnr. Graeme Eley

Mr. | Mnr. Graeme Eley

Koshuis Vader | Residence Father

Koshuis / Hostel

Mr. | Mnr. Roelof Oosthuizen

Mr. | Mnr. Roelof Oosthuizen

Sekuriteit | Security

Sekuriteit / Security

One person caring about another represents life’s greatest value.

Een persoon wat omgee vir ‘n ander, is die grootste waarde van die lewe.

Graadvoogde | Grade Guardians

Mrs. | Mev. K. de Jager

Mrs. | Mev. K. de Jager

Graad 8 | Grade 8

Graad 8 Voog | Grade 8 Guardian

Mrs. | Mev. I. Haasbroek

Mrs. | Mev. I. Haasbroek

Graad 9 | Grade 9

Graad 9 Voog | Grade 9 Guardian

Mrs. | Mev. A. Beyneveldt

Mrs. | Mev. A. Beyneveldt

Graad 10 | Grade 10

Graad 10 Voog | Grade 10 Guardian

Mrs. | Mev. B. Nieuwoudt

Mrs. | Mev. B. Nieuwoudt

Graad 11 | Grade 11

Graad 11 Voog | Grade 11 Guardian

Mrs. | Mev. R. Kilian

Mrs. | Mev. R. Kilian

Graad 12 | Grade 12

Graad 12 Voog | Grade 12 Guardian