Staff Onderwys

Kies n span…

Select a team…

AFR

EBW

ENG

IGO

LO

SW

TEG

WET

WISK

Mrs. | Mev. R. Kilian

Mrs. | Mev. R. Kilian

Departementshoof Tale

Mrs. | Mev. B. Nieuwoudt

Mrs. | Mev. B. Nieuwoudt

Afrikaans Huistaal
Ms. | Mej. L. de Beer

Ms. | Mej. L. de Beer

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Mrs. | Mev. M. Jordaan

Mrs. | Mev. M. Jordaan

Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele Taal

Mrs. | Mev. L. Eybers

Mrs. | Mev. L. Eybers

Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele Taal
Mr. | Mnr. A. Louwrens

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Vakhoof | Subject Head

Departementshoof Wiskunde en Wetenskap / Departmental Head Mathematics and Science

Ms. | Mej. Z. van de Vyver

Ms. | Mej. Z. van de Vyver

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. K. De Jager

Mrs. | Mev. K. De Jager

Vakhoof / Subject Head
Mr. | Mnr. C. Mohale

Mr. | Mnr. C. Mohale

Onderwyser | Educator
Mr. | Mnr. G. Eley

Mr. | Mnr. G. Eley

Onderwyser | Educator

Subject Head, Home Language

Mrs. | Mev. B. Nieuwoudt

Mrs. | Mev. B. Nieuwoudt

Onderwyser | Educator

Home Language

Mrs. | Mev. L. Hattingh

Mrs. | Mev. L. Hattingh

Onderwyser | Educator

FAL

Ms. | Mej. E van Heerden

Ms. | Mej. E van Heerden

Onderwyser | Educator

Home Language and FAL

Ms. | Mej. M van Deventer

Ms. | Mej. M van Deventer

Onderwyser | Educator

Home Language and FAL

Mr. | Mnr. R. Oosthuizen

Mr. | Mnr. R. Oosthuizen

Vakhoof | Subject Head
Mr. | Mnr. H. Pretorius

Mr. | Mnr. H. Pretorius

Onderwyser | Educator

IGO Onderwyser | EGD Educator

Ms. | Mej. S Brits

Ms. | Mej. S Brits

Onderwyser | Educator

IGO Onderwyser| EGD Educator

Mr. | Mnr. A. Botha

Mr. | Mnr. A. Botha

Onderwyser | Educator

IGO Onderwyser | EGD Educator

Mr. | Mnr. L. Fielding

Mr. | Mnr. L. Fielding

Onderwyser | Educator

IGO Onderwyser | EGD Educator

Mr. / Mnr. JC. Holtzhausen

Mr. / Mnr. JC. Holtzhausen

Onderwyser | Educator

IGO Onderwyser | EGD Educator

Mrs. | Mev. K. De Jager

Mrs. | Mev. K. De Jager

Vakhoof | Subject Head
Mr. | Mnr. H. Pistorius

Mr. | Mnr. H. Pistorius

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. T. De Necker

Mrs. | Mev. T. De Necker

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. Z. van de Vyver

Mrs. | Mev. Z. van de Vyver

Onderwyser | Educator
Ms. | Mej. M. van Deventer

Ms. | Mej. M. van Deventer

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. M. Venter

Mrs. | Mev. M. Venter

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. M. Jordaan

Mrs. | Mev. M. Jordaan

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. E. van Heerden

Mrs. | Mev. E. van Heerden

Onderwyser | Educator
Mnr. | Mr. K. de Meyer

Mnr. | Mr. K. de Meyer

Onderwyser | Educator
Mrs. | Mev. I. Haasbroek

Mrs. | Mev. I. Haasbroek

Vakhoof / Subject Head

Fisiese Wetenskappe | Physical Sciences Tegniese Wetenskappe | Technical Sciences

Mrs. | Mev. H. Love

Mrs. | Mev. H. Love

Onderwyser | Educator

Natuurwetenskappe | Natural Sciences | Tegniese Wetenskappe | Technical Sciences

Mrs. | Mev. T. De Necker

Mrs. | Mev. T. De Necker

Onderwyser | Educator

Natuurwetenskappe | Natural Sciences

Mrs. | Mev. S. Schmahl

Mrs. | Mev. S. Schmahl

Onderwyser | Educator

Natuurwetenskappe | Natural Sciences

Mrs. | Mev. A Beyneveldt

Mrs. | Mev. A Beyneveldt

Onderwyser | Educator

Fisiese Wetenskappe | Physical Sciences | Tegniese Wetenskappe | Technical Sciences

Mr. | Mnr. H. Pistorius

Mr. | Mnr. H. Pistorius

Onderwyser | Educator

Fisiese Wetenskappe | Physical Sciences

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Waarnemende Vakhoof / Acting HOD

Tegniese Wiskunde | Wiskunde | Technical Mathematics | Mathematics

Ms. | Mej. A. Jordaan

Ms. | Mej. A. Jordaan

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Ms. | Mej. L. Friedenthal

Ms. | Mej. L. Friedenthal

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Ms. | Mej. M. Venter

Ms. | Mej. M. Venter

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mrs. | Mev. S Schmahl

Mrs. | Mev. S Schmahl

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mr. | Mnr. C. Mohale

Mr. | Mnr. C. Mohale

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mrs. | Mev. V. van den Bergh

Mrs. | Mev. V. van den Bergh

Onderwyser / Teacher

Tegniese Wiskunde | Technical Mathematics

Education is not the answer to the question. Education is the means to the answer to all questions.

Onderwys is nie die antwoord op die vraag nie. Onderwys is die middel vir die antwoord op alle vrae.

ONDERWYS