Tegnies

TEGNIESE VAKKE
TECHNICAL SUBJECTS

Jou droom toekoms begin hier!

Your dream future starts here!

Engineering Graphics
and Design

Ingenieursgrafika
-en Ontwerp

Electrical
Technology

Elektriese
Tegnologie

Civil
Technology

Siviele
Tegnologie

Mechanical
Technology

Meganiese
Tegnologie

Our Technical Team | Ons Tegniese Span

Mr. | Mnr. R. Oosthuizen

Mr. | Mnr. R. Oosthuizen

Vakhoof / Subject Head

PAS- EN MASJIENWERK / FITTING AND MACHINING

Mr. | Mnr. CJ Holtzhausen

Mr. | Mnr. CJ Holtzhausen

Onderwyser / Educator

MOTORWERKTUIGKUNDE / AUTOMOTIVE

Mr. | Mnr. A. Olivier

Mr. | Mnr. A. Olivier

Onderwyser / Educator

SIVIELE DIENSTE / CIVIL SERVICES

Mr. | Mnr. A. Botha

Mr. | Mnr. A. Botha

Onderwyser / Educator

HOUTWERK / WOODWORKING

Mrs. | Mev. S. Brits

Mrs. | Mev. S. Brits

Onderwyser / Educator

ELEKTRIES – KRAGSISTEME / ELECTRICAL – POWER SYSTEMS

Engineering is the closest thing to magic that exist in the world.

Ingenieurswese is die naaste ding aan towerkuns wat daar in die wêreld bestaan.

Compulsory E.G.D. Drawing Tools

Verpligte I.G.O. Teken-instrumente