Tegniese Wiskunde

TEGNIESE WISKUNDE
TECHNICAL MATHEMATICS

Our Technical Mathematics Team | Ons Tegniese Wiskunde Span

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Mr. | Mnr. A. Louwrens

Waarnemende Vakhoof / Acting HOD

Tegniese Wiskunde | Wiskunde | Technical Mathematics | Mathematics

Ms. | Mej. A. Jordaan

Ms. | Mej. A. Jordaan

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Ms. | Mej. L. Friedenthal

Ms. | Mej. L. Friedenthal

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Ms. | Mej. M. Venter

Ms. | Mej. M. Venter

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mrs. | Mev. S Schmahl

Mrs. | Mev. S Schmahl

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mr. | Mnr. C. Mohale

Mr. | Mnr. C. Mohale

Onderwyser / Teacher

Wiskunde ::|:: Mathematics:

Mrs. | Mev. V. van den Bergh

Mrs. | Mev. V. van den Bergh

Onderwyser / Teacher

Tegniese Wiskunde | Technical Mathematics

Mathematics is the poetry of logical thinking.

Wiskunde is die poësie van logiese denke.